Nevezés
Játékszabályok
Ranglista
Játékszabályok
Nemzeti Sörpingpong Liga Szabályzat
frissítve: 2022.09.05.
A bekezdések lenyitásához kattints a főcímekre!
+ 1. A Játék célja
Egy sörpingpong játék során a cél az ellenfél poharainak eltűntetése a lehető leggyorsabb módon, a játékszabályok, az etikett és a fair play szellemiségének betartásával.
+ 2. A játékhoz szükséges eszközök
2.1 Résztvevők
A verseny során két fős csapatok indulhatnak, nemtől függetlenül. Amennyiben alkohol tartalmú itallal rendezik a versenyt, mindkét játékosnál feltétel a betöltött 18. életév.

A játékosok sorrendje egy mérkőzés alatt végig meghatározott (lásd: 4.1/4.2), de a torna során mérkőzéstől eltérő lehet. Egy csapatban, egy versenyen csak az a két játékos játszhat, akik a helyszíni regisztráció során megerősítették a nevezésüket. Amennyiben az egyik játékos nem tudja folytatni a játékot, a csapatnak fel kell adnia a versenyt.

A teljes NSL szezon alatt egy csapat ranglista pontjait a 4 legjobb játékos által alkotott párosítások pontszáma határozza meg. Amennyiben 2 ELITE Beerpong játékos együtt indul egy csapatban, az a csapat csak a ranglistaküzdelmekben vehet részt, az NSL-ből nem kvalifikálhatja magát semmilyen módon a következő ELITE szezonra.

2.2 Poharak
A poharaknak átlátszónak (víztisztának) kell lenniük a fújások (lásd: 7.3) megítélésének érdekében. Űrtartalmukat tekintve 4 – 5 dl között, a pohár felső átmérőjének pedig 88 – 98 mm között kell lennie.

Egy versenyasztalhoz legalább 20 db pohár szükséges. Ha alkohol tartalmú ital van a játékban lévő poharakban, akkor legalább 22 db pohár kell, amelyből 10-10 db a két csapat italait tartalmazza, 1-1 db pedig „mosós” pohár, tiszta vízzel, higiéniai okok miatt. Ezen felül egy további pohár is alkalmazható, amelynek az asztal egyik oldalán felragasztva, félpályánál kell elhelyezkednie. Ebben a pohárban tárolásra kerülhetnek az eredménylapok, illetve a kitöltéshez szükséges toll.

A játékban részt vevő poharak ha alkoholt tartalmaznak, akkor a verseny során a rendezőnek kötelessége minden játékos számára 1 db „ivós” poharat biztosítani, illetve ezeknek a megkülönböztetéséről gondoskodni. A játékosoknak kötelező ezeket az ivós poharakat használniuk, a versenyhez használt poharakból nem ihatnak.

A versenyhez használt poharakat tilos a földre ledobni, illetve az asztal alatt csak a talpára állítva, egymásba nem összerakva tárolhatják.

2.3 Asztal
A játékhoz szükséges egy sörasztal, amelynek hossza 200-220 cm, magassága 75-80 cm, szélessége pedig 50-55 cm.

2.4 Labda
A játékhoz szükség van legalább 2 db pingpong labdára, hogy mindkét csapattag zavartalanul dobhasson a saját körében (lásd: 4.3).

Amennyiben az asztalnál nem áll rendelkezésre legalább 2 labda, úgy a játékosok megállíthatják a játékidőt (lásd: 4.2) addig, ameddig nem sikerül pótolni a labdát/labdákat (ez a szabály csak saját időmérés esetén alkalmazható).

A rendezőnek központi időmérés esetén biztosítania kell, hogy a játékhoz szükséges minimum labdák számánál több legyen elérhető, hogy az elguruló labdák ne okozzanak időveszteséget a játékosoknak.

2.5 Játékhoz szükséges ital
A játékhoz minden pohárba 1dl ital szükséges. Ajánlott a víz higiéniai okokból, de a verseny kiírásától függően bármilyen fogyasztásra alkalmas folyadékkal helyettesíthető. Alkohol tartalmú ital esetén feltétel a 18. betöltött életév. A játékhoz fogyasztásra szánt sört ajánlott a játék mellé külön korsóban odaadni a játékosoknak.

2.6 Egyéb eszközök
A rendezőnek mindenki számára egyértelműen jeleznie kell a dobótávot, amelyhez tetszőlegesen használhat bármilyen eszközt.

Központi időmérés esetén a rendezőnek gyakori rendszerességgel visszajelzést kell adnia a játékosoknak a verseny szakaszának helyzetéről.

A rendezők használhatnak eredménylapokat, melyeknek célja a gördülékenyebb lebonyolítás. Az eredménylapon kötelezően szerepelnie kell a két csapat nevének, az eredménynek, illetve egy-egy játékos aláírásának mindkét csapatból. Rosszul beírt eredmény esetén ezek az eredménylapok a döntő dokumentumok, ezért a játékosoknak célszerű minden esetben gondoskodni arról, hogy helyes eredményt írnak alá és adnak le a rendező részére.

A rendező köteles a lehető leggyorsabb módon visszajelzést adni a játékosoknak a versenyeredményről, így célszerű a papír alapú lebonyolítást kerülni.

+ 3. A Játék előkészületei
3.1 Résztvevők
A dobótáv 260 cm, az ellenfélhez közelebbi asztalvégtől számítva. A dobótávot egyértelműen ki kell jelölni. Amennyiben ez nem lehetséges, alkalmazható a könyök szabály, amely szerint a játékos könyöke légvonalban nem helyezkedhet el a dobás során az asztal fölött.

Az asztalon elhelyezhetőek ivós poharak (ivós pohárnak számítanak a kidobott poharak is, de ezekből a játékosok csak a saját ivóspohárba való áttöltés után fogyaszthatnak), személyes tárgyak, időmérő eszköz, amennyiben ezek a tárgyak a lehető legkevésbé foglalják a teret az asztalon, nem akadályozzák a szabad játékot. Amennyiben az ellenfelet zavarja bármely tárgy, amely ilyen módon az asztal szélére kerül, kérheti ezek levételét.

3.2 Megjelenés
A játékosok a szervező által megjelölt időpontban kötelesek megjelenni a mérkőzés kezdéséhez. Késés esetén a rendező dönthet a játékidő elindításáról, ezáltal pohárlevétellel büntetve a csapatot (lásd: 8.1).

3.3 A Poharak elhelyezése
A 10 db poharat 4-3-2-1 felállásban (lásd: 4.4) kell felrakni a térfelekre. A poharak szájának érintkezni kell, de nem lóghatnak egymásra. A leghátsó sorban helyezkedő poharaknak maximum 3 cm-re kell elhelyezkednie az asztal végétől. A 2 db “mosós” poharat a két csapat saját térfelén helyezi el, nem akadályozva a szabad játékot.

+ 4. A Játék menete
4.1 A játék kezdete
A játék kezdete előtt, a két csapat játékosai először eldöntik, hogy melyikük fogja kezdeni a dobásokat. Az első, esetleges hiba esetén a második játékosok egymás szemébe nézve, folyamatos szemkontaktussal, meghatározott jelzésre dobhatnak a poharakra. Ezek a dobások semmilyen módon sem védhetőek és nem számítanak bele a játék menetébe. Az a csapat kezdheti a játékot, amelynek labdája előbb ért folyadékba. Ha ez nem eldönthető egyértelműen, a dobások folytatódnak.

Amennyiben három ilyen kör után sem dől el a kezdés a játékosok kő-papír-ollóval kötelesek eldönteni a kezdést.

Késés esetén az a csapat kezdheti el a játékot, amelyik előbb megjelent az asztalnál a játékra.

A kezdés során alkalmazott sorrendben kötelező végig dobni az adott csapatnak a mérkőzés során (aki először dobott a kezdésért az 1-es játékos lesz, csapattársa pedig a 2-es játékos). Ez a sorrend változtatható mérkőzésenként, de a sorrendet az adja meg, hogy mely játékos dobott elsőnek a kezdés jogáért.

4.2 Mérkőzés (idő)tartama
Egy mérkőzés hossza 12 perc, amely a közös időméréssel indul. Egyéni időmérés esetében a 12 perc az első dobástól kezdődve indul. A játéknak az eredmény végleges eldöntésével (lásd: 4.5.1/4.5.2) van vége. Ez a két esemény határozza meg a mérkőzés időtartamát – szabályok miatt fontos pontosítani az időpontokat.

Egyéni időmérés esetén, amennyiben a késés mértéke túlzó, a rendező indíthat a játékosoktól függetlenül időt és a meg nem jelent csapatot/csapatokat pohárlevétellel büntetheti.

4.3 Mérkőzés lefolyása
Két kör lefolyása – Első kör: 1. csapat 1-es játékosa, 1. csapat 2-es játékosa; Második kör: 2. csapat 1-es játékosa, 2. csapat 2-es játékosa. A dobási sorrend ennek megfelelően alakul az egész mérkőzésen.

A kezdő csapat 1-es játékosa kezdi a mérkőzést. A soron következő játékos innentől kezdve akkor dobhat, amint az előtte lévő dobásnál a labda elhagyja a játékos kezét. Egy kör akkor ér véget, ha egy csapatból mindkét játékos végzett a dobásával (elhagyja a kezét a labda). A másik csapat dobása már másik körnek számít.

Amennyiben mindkét játékos találatot ér el, ismét az ő csapatuk jöhet jutalomból. Ezek a dobások szintén új körnek számítanak. Amennyiben egy bedobott labdára sikeres revans érkezik, az nem számít találatnak. Ha az 1-es játékos már érvényes találatot ér el, és a kettes játékos elengedi a labdát, az egyes játékos próbálkozhat dobással annak reményében, hogy a csapattársa találatot ér el. Ha ezen az úton mind a ketten találatot érnek el, azok érvényesek és szintén revansolható mindkét dobás (ha a kettes játékos dobására jó revansot dobnak úgy viszont az egyes dobás sem fog számítani, mert az adott körön belül nem szerzett mindkét játékos érvényes találatot).

A revansok (lásd: 7.2) körön kívül dobásnak számítanak. Ez azt jelenti, hogy a revans után az a játékos következik majd dobással, aki soron következik. Itt is érvényes, hogy amint a revans elhagyja a játékos kezét, a soron következő játékos dobhat.

4.4 Rendezés
Egy mérkőzés során egy csapatnak két rendezési lehetősége van. Rendezést a saját körük megkezdése előtt kérhetnek csak, legkorábban akkor rendezhet egy csapat, amikor 6 pohárra kell dobniuk.

Az illusztráció szerinti rendezési lehetőségekkel élhetnek a csapatok:


4.5.1 A mérkőzés vége az összes pohár ledobásával
A mérkőzésnek vége, ha az ellenfél összes poharát sikerül egy csapatnak levetetnie.

Revansolható találat esetén, kötelező revans következik, ha ez sikeres, a mérkőzés folytatódik tovább. Két eset kivételével, a kiszáló találatra érkező revans dobás értéke szintén 2 db pohár.

Ha a revansoló csapat 2 db pohárral rendelkezik, ellenfele pedig 1 vagy 2 db pohárral, akkor sikertelen revans esetén 1-0 vagy 2-0 arányban vesztettek (sikeres esetén 2-0-ra nyernek).

Ha a revansoló csapat 1 db pohárral rendelkezik, ellenfele pedig 2 db pohárral, akkor sikeres revans esetén 1-1-ről folytatódik a mérkőzés (sikertelen esetén 2-0-ra kikapnak).

Amennyiben mindkét csapatnak egy-egy pohara marad, „hirtelen halál” alapján döntenek a revansok a győzelemről, amelyet a revansoló csapatból bármely játékos kezdhet. Ezután felváltva folytatják a játékosok a revansokat, az első hibás dobásig. Pl.: 1-es játékos kiszáll, az ellenfél 2-es játékosa visszaszáll, utána a 2-es játékos következik a másik csapatban, aki szintén visszaszáll, ezután az ellenfél 1-es játékosa következik. Ez a sorrend folytatódik az első hibáig.

4.5.2 A mérkőzés vége az idő lejártával
Ha folyamatban van egy kör (2-es játékos dobása következik) és eközben lejár az idő, akkor azt a kört még be kell fejezni attól függetlenül, hogy ki kezdte a játékot. Revans esetén a dobás a folyamatban lévő körben érvényes.

Az idő lejárta és a befejezett kör után, mindkét csapatnak még egy extra köre van arra, hogy dobhasson és találatot érjen el.

Ha nem egyenes kieséses szakaszban zajlik a mérkőzés és a plusz dobások után a poharak száma egyenlő, a mérkőzés döntetlennel ér véget.

Egyenes kieséses szakaszban, ha a plusz dobások után döntetlen helyzet alakul ki, akkor a játékot “hirtelen halál” szabállyal folytatják a csapatok 4.5.1-es pont-nak megfelelően, az első találat kiszállónak számít. A játékosok rendezhetnek (lásd: 4.4), amennyiben van még rá lehetőségük. A mérkőzést nem játszhatják végig, kötelező tartani a hirtelen halál szabályát.

+ 5. Sörpingpong etikett
5.1 Alapvető etikett
A sörpingpong játék célja a szórakozás és szórakoztatás. Minden, a rendezvényen résztvevő személy saját maga felel a rendezvény sikeres lebonyolításáért, kulturált magatartás betartásáért és a többi résztvevő kulturált szórakozásáért. Minden résztvevőnek mértékletességgel, toleranciával, és a másik ember tiszteletben tartásával kell viszonyulnia egymáshoz. Ez a magatartás lehet csak méltó egy sportszerű játék lebonyolítására és megtekintésére, valamint ez méltó, az emberi léthez is.

5.2 Játékos etikett
Játékos: az a 4 fő, akik mérkőzést játszanak.

Minden játékos köteles a játék kezdése előtt legalább 2 perccel megjelenni és üdvözölni az ellenfél csapatát. A játék során a kulturált verbális zavarás megengedett, addig amíg az ellenfél ezt torelálja és nem jelzi a játékosnak. Amennyiben az adott játékos magatartásán nem változtat, a szervező közbeléphet és szankcionálhatja. Minden játékos a fair play (sportszerűség) szellemiségét követve, törekszik a legjobb játékélmény eléréséért. Kérdéses szituációk esetén, kötelesek a játékosok a szervezőt értesíteni, mind a két fél saját álláspontját elmondani és a szervezői döntést és utasítást elfogadni. A végső döntést, mindig a szervező mondja ki, melyet a játékosok kötelesek elfogadni és betartani.

5.3 Néző etikett
Néző: minden olyan személy, aki az adott mérkőzésben nem vesz részt, megfigyelőként, szurkolóként van jelen.

A nézőnek legnagyobb izgalom hevében is kötelessége toleranciával viselkedni egymással szemben, még akkor is, ha nem értenek egyet a játékosok, csapatok megítélésében. Fontos, hogy a kedvelt csapat szeretete, ne hasson az ellenfél csapata és szurkolói iránt érzett érzelmekre, indulatokra. Minden nézőnek, mértékletességgel, toleranciával, és a másik ember tiszteletben tartásával kell viszonyulnia egymáshoz. A néző nem zavarhatja meg a játék menetét, nem zavarhatja verbálisan a játékosokat. Amennyiben az adott néző magatartásán nem változtat, a szervező közbeléphet és szankcionálhatja.

5.4 Szankciónálás
Amennyiben a szervező úgy ítéli meg, hogy a játékos vagy néző magatartása nem megfelelő, az adott rendezvényről kitilthatja, valamint a későbbi rendezvényekről eltilthatja.

+ 6. Dobásfajták
6.1 Érvényes Dobás
A dobó játékos egyik lábának mindig a földön kell lennie, az elől lévő lábnak pedig a vonal mögött (akár a földön, akár légvonalban), ameddig a játékos kezét a labda el nem hagyja. A játékos figyelmeztetheti ellenfelét dobás előtt, de a vonalon belül történt dobás, nem minősül találatnak. Ebben az esetben a dobás érvénytelen és a másik játékos dob vagy a következő kör kezdődik.

6.2 Pattintás/Pattanás
Különbséget kell tennünk pattanás és pattintás között, hogy pontosan meg tudjuk ítélni a dobások értékét, illetve az ellenük alkalmazható védekezést.

Pattintásnak számít minden olyan dobás, amelyet szándékosan úgy dobnak el, hogy az valamilyen felületről belepattanjon az ellenfél poharaiba. Ilyen felület lehet a játékhoz használt asztal, egy fal, vagy akár a plafon is.

Pattanásnak számít minden, amely szándék nélkül történik. Ide tartoznak például a pohár pereméről felpattanó labdák – azok a túldobott dobások, amelyek ellenfélről találnak pohárba – azok a mellé dobások, amelyek egy másik pohárról mégis találatot érnek el vagy azok a dobások. Az asztal szélén lévő ivós poharakról bepattanó labdák nem számítanak találatnak.

Pattintott dobás esetén, a pattanás után az ellenfél játékosainak lehetősége van elütni a labdát. Egy labda pattanása után is el lehet ütni, vagy akár megfogni a labdát.

Pattintott találat esetén az ellenfélnek 2 poharat kell levenni az asztalról (egyik az a pohár melyben a sikeres pattintás megtörtént , a másik szabadon választható), melyre revans lehetőség nincs.

6.3 Találat
Találatnak számít minden olyan dobás, amely során a labda mozgása megakad a pohárban található folyadékban, valamint azok a poharak, melyet a játékosok leborítanak zavarás vagy figyelmetlenség miatt. Szándékosan, taktikai célból poharat levenni az asztalról tilos.

Nem számít találatnak, ha a fújás során a labdát folyadék éri, mert nem törik meg a mozgása a folyadék miatt, csak a fújás hatására lesz vizes.

Ha egy dobásnál a pohár felborul, akkor találatnak számít, abban az esetben, ha a labda a pohár belső részét találta el. Amennyiben a labda a pohár külső részét találja el és ennek következtében felborul, a poharat vissza kell helyezni eredeti helyére és nem minősül találatnak.

6.4 Ívelt dobás
A játékos a megadott dobótávról hajtja végre a dobást, amely pattintás nélkül talál pohárba. Ameddig a labda a levegőben van, nem lehet semmilyen módon befolyásolni a pályáját (elütni, elfújni). Amint a labda megpattant, abban az esetben, elüthető, fújható, megfogható.

+ 7. Védekezés, zavarás, fújás, revans
7.1 Védekezés
Védekezésnek nevezünk mindent, amellyel megakadályozhatjuk, vagy zavarhatjuk az ellenfelet, hogy találatot érjen el.

A legalapvetőbb védekezés a labda elütése, amelyre csak akkor van lehetőség, ha a labdát nem ívelten dobják, vagy a labda megpattant már valamilyen felületen (lásd: 6.2/6.4).

7.2 Revans
Revans az úgynevezett dupla vagy semmi kísérlet a játékban. Mikor az ellenfél játékosa érvényes találatot dob, az adott csapatnak lehetősége van revanst kérni. Ilyenkor az a játékos dobhat, aki ellen a „találatot elkövették” (ha az egyes játékos dobta be, akkor a másik csapat egyes játékosa, ha a kettes játékos, akkor a másik csapat kettes játékosa). Amennyiben betalál, akkor az első találatot jegyző (aki ellen a revansot elkövették) játékosnak két poharat kell levennie a saját poharai közül, melyből egyik pohár a sikeres találat, a másik szabadon választható, a revansoló félnek pedig nem kell levennie poharat. Ha nem talál be, akkor az revansoló játékosnak kell levennie két poharat az eredetileg szükséges egy helyett, melyből egyik pohár az ellenfél sikeres találata, a másik szabadon választható.

A revanst, dobás előtt szóban előre kell jelezni az ellenfél részére. Amennyiben ez elmulasztásra kerül, utólagosan nincs lehetőség bemondásra és a játék folytatódik tovább. Abban az esetben, ha azt a poharat levette a csapatból bárki, amelybe a találat érkezett, azzal azt jelzik, hogy nem kérnek revansot. Ha a poharat félreteszik és egyértelműen kiveszik játékból, már nem kérhető revans, a pohár nem helyezhető vissza a játékba.

A revansra alapesetben nem lehet revansot dobni, kivétel egy esetben, amikor döntetlen szituáció alakul ki a mérkőzés végén. (lásd: 4.5.1 / 4.5.2)

A revans körön kívüli dobás, egy játékos találatára kért védekező dobás. A revans után az eredeti találatot elért játékostól számítva folytatódik a mérkőzés. Sikeres revans esetén az eredeti dobás nem számít találatnak, mert nem történt pohárlevétel az ellenfélnél, így nem számít “duplázásnak” ha mindkét játékos betalál, de az egyikre visszarevansolnak.

7.3 Fújás
Fújás alkalmazható mint védekezés, amint a labda poharat ért. Ha korábban fújnak a labdára, az befolyásolhatja a labda pályáját. Korábban történő fújás esetén először az ellenfél csapatának figyelmeztetnie kell a fújó játékost, hogy figyeljen oda a fújásra, mert ez szabálytalan. Második esetben hívható szervező/bíró az asztalhoz és szabható ki büntetés.

Sikeresnek számít minden olyan fújás, amelynél a labda mozgása nem akad meg/törik meg a folyadékban. Amennyiben ilyen módon sikerül a fújás, a dobás nem számít találatnak, mert a labda mozgása nem akadt meg a folyadékban. A fújás során felfújt folyadék nem számít ennek, azért a labda mozgását és annak megakadását figyeljük, mert nem tudjuk objektíven megítélni, hogy folyadékot ért-e a labda.
7.4 Zavarás
Minden játékosnak lehetősége van zavarni ellenfeleit, az etikettnek megfelelően (lásd: 5.). A zavarásnak a saját térfélen kell történnie, beleértve minden testrészt. Amennyiben a zavaró játékos bármelyik testrésze túlmegy a saját térfélen, vagy annak képzeletbeli vonalán, akkor az ellenfél első esetben köteles figyelmeztetni őt, hogy ezt ne tegye meg többször, illetve szólni a szervezőknek/bíróknak, hogy a továbbiakban figyelemmel kísérjék a játékos zavarását. Amennyiben ezután is térfélen túl zavar a játékos, úgy a csapata pohárlevétellel büntethető.

A játékot figyelemmel követő szurkolók, barátok is az etikettnek megfelelően kötelesek zavarni, vagy viselkedni a mérkőzés folyamán. Kirívó esetekben az adott személy eltiltható/kitiltható a versenysorozat további versenyeiről.

+ 8. Büntetések/szabálytalanságok
Büntetésnek nevezünk a játék során minden olyan esetet, amikor a szabályok megszegése miatt egy csapatot pohárlevétellel sújtunk. Ez a pont nem tartalmazza a kirívó eseteket, amelyek során egy játékos viselkedéséért eltiltjuk a játéktól, az Etikett rész bővebben kifejti ezeket az eseteket.
8.1 Késés
Az időméréstől (lásd: 4.2) függetlenül büntethető egy csapat a késés miatt. Az idő elindulása után minden befejezett perc után a késő fél egy pohár levételével büntethető. A pohárlevételt minden esetben jelezni kell a szervezőnek, ez csak az ő engedélyével kivitelezhető. A szervezőnek első körben asztalhoz kell szólítania a késő csapatot/csapatokat, csak ezután történhet meg a büntetés. A kedvezményezett csapat dönthet a büntetés mellőzése mellett. Ebben az esetben, a játékidő nem áll meg, a 12 perc leteltével szintén véget ér a mérkőzés. Ez alól kivételt képeznek a helyosztó mérkőzések, amelyek során nincs időmérés.

8.2 Büntetések zavarásnál
A zavarásnál három szabályszegést különböztetünk meg, amiért pohárlevétel járhat, a térfélen túli zavarást, az asztal fölötti testrész találatát és az asztal meglökését.

Ha bármely játékos félpályán túl zavar (függetlenül, hogy éppen az ő körük zajlik, vagy védekeznek), az ellenfélnek először figyelmeztetnie kell a szabályszegésről és ezt jeleznie egy bírónak, vagy rendezőnek. Félpályán túli zavarásnak számít, ha a játékos bármely testrésze egyértelműen átlóg a képzeletbeli félpálya vonalán. Ha figyelmeztetés után újból félpályán túl zavar a játékos, vagy csapattársa, akkor pohárlevétellel büntetendő.

Asztal feletti testrész találatnak számít, ha zavarás közben bármely testrészét eltalálják a zavaró játékosnak. Ebben az esetben ez találatnak számít, ezért a dobó játékos nem próbálkozhat újra, de a duplázás lehetősége megmarad. Bármely tetszőleges poharat leveheti ezután a védekező csapat, de revansra nincs lehetőség.

Az asztal meglökésére ugyan az a szabály vonatkozik, mint a félpályán túli zavarásra, első esetben figyelmeztetés, második esetnél pohárlevétel. Az asztal meglökésénél számít a szándék, a védekező játékos ebben az esetben kétséget kizáróan azért löki/mozgatja az asztalt, hogy a dobás kimaradjon, ezért asztal lökés esetén újradobás is következik annak a játékosnak a részéről, akinek a dobásánál meglökték az asztalt.

8.3 Dobás közbeni szabálytalanságok
A legfőbb szabálytalanság a dobótáv megsértése. A dobótáv megsértésére az ellenfélnek a dobás előtt kell minden esetben egyértelműen figyelmeztetnie kell az ellenfelet, ezzel kiszűrve, hogy utólagosan, előnyszerzés céljából figyelmeztesse valaki az ellenfelét. Amennyiben figyelmeztetés ellenére is megsérti a dobótávot a játékos, a dobása érvénytelen és újradobásra nem kerül sor, az utána következő játékos folytatja tovább a mérkőzést.

8.4 Egyéb szabálytalanságok
Amennyiben egy játékos a saját poharait leveri bármilyen módon úgy, hogy az azt megelőző állapotra nem rendezhetőek vissza a poharak, a poharakat nem lehet visszatenni a játékba. Megelőző állapotra csak a játékban lévő poharak segítségével lehet ezt megtenni (“kidobott” poharakból nem lehet az üresekbe már folyadékot áttölteni, sem külső forrásból). Amennyiben egy dobásra történő zavarás közben vernek le egy poharat, az találatnak számít, de minden esetben csak egy találatnak, így a játékos társnak is be kell találnia a “duplázáshoz”.

Szándékosan levett pohár egy dobás előtt találatnak számít.

Vitatott esetekben a szervező dönthet egy vitás eset után az újradobásról. Ebben az esetben a szervezőnek precedenst kell hoznia az adott szituációra és a lehető legjobban felkészülnie a következő hasonló esetekre.

Nemzeti Sörpingpong Liga