• Mi a sörpingpong?
  A Sörpingpong (Beerpong, Sörpong, Bejrut) egy Amerikából induló, közkedvelt játék, amely hazánkban is egyre népszerűbb. A játék kiváló szórakozást nyújt mindenki számára.

  A sörpingpongot két csapat játssza, csapatonként 2 taggal és 20 db pohárral. A csapatok célja, hogy az ellenfél poharaiba juttassuk a labdát. A poharak háromszög alakban vannak felállítva egymással szemben, bennük csapatonként 1 liter sör, vagy egyéb ital, üdítő.
  A sörpingpongnak több válfaját is ismerjük. Az MSE-n belül jelenleg szakosztályi szinten működik a Pálinkapingpong, a Fröccspingpong, vagy az Üdítőpingpong.

 • A játékhoz szükséges kellékek
  – 1 db MSE Sörpingpong Asztal
  – összesen 22 db MSE műanyag pohár, 10-10 a söröknek és 2 vízzel teli pohár a labda tisztítására minden dobás után
  – 2 darab MSE pingpong labda
  – 2 db 2 fős csapat
  – 4 x 0,5 liter sör (Amennyiben egy játékost vagy csapatot a játékvezető túlzottan illuminált állapotban talál, abban az esetben ennek a csapatnak kötelező vízzel játszania.)
  – 4 db ivóspohár
  – /1 játékvezető/
 • A játéktér
  Az MSE sörpingpongasztal mérete (általában) 200*50 cm. A „dobóvonal” az ellenfél leghátsó poharának hátuljától (mely az asztal végétől 2 cm-re helyezkedik el), minden esetben 260 cm-re kell, hogy legyen.
  vonaluj260
 • A játék kezdete
  Mindkét csapatban van két-két játékos, akik eldöntik egymást közt a sorrendet (egyes, kettes játékos)

  A játék célja hogy az ellenfél poharait eltüntessük: amelyikbe betalálunk, annak a tartalmát az ellenfelünk megissza, majd a poharat félrerakja. Az nyer, akinek hamarabb sikerül „kidobnia” az ellenfél összes poharát. A kezdésért a játékosok egymás szemébe nézve, egyszerre dobnak. (egyik csapat egyese, másik csapat egyese, egyik csapat kettese, másik csapat kettese, …) Aki először betalál, azé a kezdés joga. (Kettő vagy több mérkőzés esetén az előző mérkőzésen vesztes csapaté a kezdés joga). Amennyiben három kör után sem dől el a kezdés joga, abban az esetben kő-papír-olló dönt a fele közt.

 • A játék folyamata és a revans
  A játék folyamata
  A kezdő csapat egyes játékosa dob. Amennyiben nem talál be, abban az esetben ugyanezen csapat kettes játékosa következik. Ha betalál, akkor az ellenfélnek meg kell innia annak a pohárnak a tartalmát, amelyikbe a labda esett, kivéve abban az esetben, ha él a revans lehetőségével.

  A revans
  Ilyenkor az ellenfél ugyanazon játékosa dobhat, aki ellen a „találatot elkövették” (ha az egyes dobta be, akkor a másik egyes, ha a kettes, akkor a másik kettes). Amennyiben betalál, akkor az első találatot jegyző (aki ellen a revansot elkövették) csapatnak két pohár sört kell meginnia a saját poharai közül. Ha nem talál be, akkor az ő saját csapatának kell meginni két sört az eredetileg szükséges egy helyett. [mindkét esetben a csapattagok döntik el, hogy az adott játékos issza-e meg mindkét sört, vagy elfelezik egymás közt a csapattagok].

  Revans akkor is lehetséges, ha egy csapatban az utolsó poharába dobták bele a labdát. (Ha viszont az ellenfélnek már csak kettő db pohara van fent, amikor a revansot dobó csapat utolsó poharába betalál, akkor érvényes revans esetén csak 1 db pohár kerül félre.)
  A revansra alapesetben nem lehet revansot dobni, kivétel egy esetben; Amikor mindkét csapatnak maximum két pohara van, abban az esetben a revansra is dobható revans, és a játék akkor ér véget, amikor valamely csapat kihagyja a revansot.
  A revans minden esetben opcionális, sohasem kötelező. A revans csak érvényes találat esetén lehetséges (azaz ha a belement a pohárba. Így pl. kézredobás esetén nincs revans).

  A játék tehát úgy folyik, hogy a kezdő csapat egyes játékosa kezd, utána pedig a kezdő csapat kettese. Amint az egyes játékos kezét elhagyta a labda, abban a pillanatban már a kettes is dobhat. (Igaz ez úgy is, hogy amint az ellenfél kettesének kezét elhagyta a labda, amennyiben ő következik, az egyes azonnal dobhat.) Majd ezek után jöhet a másik csapat ugyanilyen sorrendben. [kivétel ha egy adott csapat mindkét játékosa betalál, és az ellenfél egyik játékosa sem dob revansot, vagy az összes revans sikertelen. Ebben az esetben újra a két értékes dobást végrehajtó csapat következik].

  A revans nem számít bele a sorrendbe, nem is módosítja azt, csak megszakítja azt egy-egy dobás erejéig.

 • Dobásfajták
  A dobás csak akkor érvényes, ha a dobó játékos (előrébb lévő) lába az erre kijelölt vonal mögött található. Ha ez nem történik meg, a dobás érvénytelen, azaz a sorban következő játékos jön. A labdát alapvetően kétféle módon lehet az ellenfél poharaiba juttatni: dobva és pattintva.

  Pattintott labda esetében a találat kettőt ér, vagyis az adott poháron kívül egy tetszőleges másikat is el kell vennie a védekező csapatnak (ebben az esetben nincs lehetőség revansra).
  Pattintott labdáról akkor beszélünk, ha a dobás szándékosan pattintott. Ilyen dobásnál viszont az első pattanás után kivédhetik, (elkaphatják, elüthetik) a labdát, ha viszont ívelt labdához érnek hozzá az asztal fölött (bármilyen testrésszel), akkor egy általuk szabadon választott poharat kell elvenniük maguktól, akkor is, ha ez a játék végét jelenti.
  Ha viszont az ívelt dobás asztalt vagy poharat ér, akkor már ugyanúgy kivédhető mint a pattintott dobás.

  Amennyiben egy csapat feldönti saját poharát, vagy a labdát (véletlenül) saját poharába dobja, abban az esetben azt a sört is meg kell inniuk, a pohár pedig félrekerül.

 • Rendezés
  A poharak egy idő után fogynak és a rendezetlenség miatt egyre nehezebb lesz betalálni, ezért van egy olyan szabály, ami megkönnyíti a játékosok dolgát. Egy játék alatt minden csapat 2 rendezést kérhet, de csak akkor, ha az ellenfélnek 6, 5, 4, 3, vagy 2 söre van fent (alábbi kép). Rendezés közben tilos eldobni a labdát. Ez alól kivétel az ivóspohárra tett kisérlet (lásd később).
  rendezesuj

  A játék tehát akkor ér véget, ha egy csapat minden pohara félrekerült.

  A győztes csapat megmaradt poharainak tartalmát a vesztes fél számára felajánlhatja.

 • A játékvezető egyéb feladatai
  – poharak elrendezésében való segítség
  – sorrend eldöntése (vitás esetekben)
  – időkorlát betartása (minden esetben az adott rendezvény szabályzata nyilatkozik az időkorlátról. Az ajánlott időkorlát 12 perc)
  – minden vitás esetben a játékvezető döntése a végleges.
 • Egyéb lehetőségek
  – Kifújás: Abban az esetben, ha egy dobás után a pohár belső peremén „pörög” a labda, a védekező csapat bármely játékosa kifújhatja egészen addig, amíg a labda tisztán láthatóan nem áll meg pohárban található folyadékban. (minden egyéb esetben –kivéve pattintott dobás- tilos a labda útjának bármilyen befolyásolása).

  Ha kifújás közben a az adott (vagy bármely másik ) pohár felborul, akkor azt a poharat le kell venni.

  – Amennyiben dobás közben az ellenfél meglöki egy vagy több poharát, de azok közül egy sem borul fel, akkor a dobó játékos új dobást kérhet és a poharak eredeti helyre történő visszatételét.

  – Ha dobás hatására felborul egy pohár, akkor a dobástól függően kétféleképpen kell eljárni:

  a) ha a labda a pohár belsejét érve borítja fel a poharat, akkor azt vissza kell állítani, és a játék úgy folytatódik, mintha érvényes találat lett volna.
  b) ha a labda a pohár külsejét érve borítja fel a poharat, akkor azt vissza kell állítani, és folytatódik tovább a játék a következő dobással.
  – Amennyiben egy dobás esetén a labda megáll több pohár peremén, akkor a védekező csapat leveheti azt, a játék pedig folytatódik tovább.

  – A levett poharak tartalmát a játékos vagy kitölti az ivópoharába, vagy pedig széttölti a játékban lévő poharakba. Egy játékosnak azonban csak egy db ivópohara lehet.

  – A játékból kivett poharakat tilos eldobálni! A mérkőzés során gyűjteni kell őket vagy az asztal alatt, vagy pedig az asztal szélén.

  – Ha egy csapat mindkét játékosa ugyanabba a pohárba dobja a labdát, akkor a játék úgy folytatódik, mintha ha a két találat két különböző pohárba ment volna (ívelt dobás esetén tehát mindkettőre kérhető revans).

  – Tilos a labdát a kéz kivételével bármely testrésszel szándékosan érinteni.

  – Az időlimit lejárta utána,  függetlenül a játék állásától (tehát nem csak döntetlen esetén), még egy kör következik (azaz mind a 4 játékos dob 1-1-et), ahol továbbra is bármely sikeres dobás esetén van lehetőség revansra.

  – 1-1 poharas állásnál, az első kiszállóra dobható revansot az ellenfél csapatából szabadon választott játékos dobhatja. Amennyiben a revans sikeres, úgy a további revansokat felváltva kell dobni az adott csapat két játékosának. Tehát a revansra dobott revansot már nem az a játékos dobja, aki értékesítette az első kiszállót.

  – Amennyiben az ellenfél nem kéri, úgy az ellenfél dobása előtt egy csapat játékosainak tilos a poharakhoz hozzáérni (átrendezni, levenni, stb.)

   

  – Zavarás:

  A játékosok nem dobálhatnak semmit (ruhadarabok, poharak, labdák, stb) egymás felé, hogy ezzel zavarják ellenfelüket.
  A játékosok nem fújhatnak, legyezhetnek, vagy hozhatnak létre bármilyen légáramlatot, hogy ezzel a labdát eltérítsék, vagy az ellenfél játékosát megzavarják.
  3. A játékosok nem közelíthetik meg az ellenfél játékosait fenyegető módon. Általánosságban a játékosoknak a játék alatt végig a saját asztalvégük mögött kell tartózkodniuk, azaz semmilyen testrészünk nem lóghat át az asztal képzeletbeli felezővonalán túl, még zavarás közben sem. (kivétel a labdák felvétele)
  A játékos semmilyen külső eszközzel nem akadályozhatja ellenfelét (például lézer, elemlámpa, stb.), viszont a saját poharait nyugodtan eltakarhatja kezeivel.
  A nézőket a játékosoktól elegendő távolságba szabad csak beengedni, hogy ne tudják zavarni a kilátásban, illetve ne érhessenek hozzá, ne ordíthassanak közvetlenül a játékos fülébe, stb..
  A zavaró tényezők semmilyen esetben nem szeghetik meg a törvényeket.

  Minden esetben a játékvezető dönti el, hogy érvényes-e az adott dobás. Amennyiben a dobás érvénytelen (a dobó játékos belépett, stb.) akkor nincs új dobásra lehetőség, azonban a láb helyzetére már a dobás előtt figyelmeztetheti a játékost.

   

  Minden vitás esetben a játékvezető, vagy a főszervező szava dönt.

 • Szabályvideó